Torkpapper i ark

Vi har ett brett sortiment utav torkpapper, luddfritt, TAD, Airlaid, Absoft, toapapper, servetter, industritorkpapper, torkrullar & färdigskurna ark.

Absoft
är vår mjuka och supertjocka torkpapper med oerhörd våtstyrka.

Detta är ett torrformerat papper, benäms oftast som airlaid.

Absorberar 10-15 ggr sin egen vikt jämfört med ca 5 ggr för vanligt papper.

Så våtstark att den kan sköljas ur och återanvändas. Liknar mer tyg än papper.

Fantastiska egenskaper för allehanda städ och torkuppgifter.

Airlaid
Ett tygliknande material, med mycket bra vatten absorptionsförmåga.

TAD (Through Air Dried) Är en tillverkningsprocess som gör pappret mer absorberande och med bättre våtstyrka än vanligt torkpapper.

Polytex är en extremt luddfri torkduk för mycket krävande tillämpningar, såsom rengöring inför billackering, rengöring av tryckvalsar m.m.

Oljeduk används när man vill absorbera olja men inte vatten (Oil-only duk). Används överallt där oljor förekommer och skall inte släppas ut i miljön, t ex i bilverkstaden, i båtens köl m.m.

 

Bänkpapper, Britspapper, Patientunderlägg, Torktrasor